Работилница
с доставчици и потребители на дигитални услуги относно дигитализацията
на бизнеса на компании от нискотехнологичните отрасли във варненския регион
1 март 2019, Арт салон на Радио Варна

16:00–17:30

Дигиталната трансформация
и регионалното й измерение
за Варна – дигиталните компании в партньорство с традиционните отрасли

Намираме се във време на фундаментална трансформация, където традиционните индустрии не трябва просто да се дигитализират, а трябва да се подготвят да бъдат адекватни на пазара в следващите 40-50 години. Дигиталната трансформация в традиционните индустрии вече се случва, но все още не се използват напълно възможностите за регионален обмен на знания и ноу-хау между компаниите – местните дигитални компании да предлагат конкретни решения на местните компании от традиционните сектори, които се нуждаят от дигитализиране на бизнеса си. Изискванията на клиентите движат дигиталната трансформация и в сферата на традиционните индустрии, които доминират във Варненския регион – туризъм, транспорт, строителство, производство на суровини и храни, производство и машиностроене (определени и като приоритетни според ИСИС на България).
Какво предлагат на традиционните отрасли дигиталните компании от Варна и от какво имат нужда компаниите от нискотехнологичните индустрии от региона?
Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална трансформация.

В тази връзка ви каним да участвате в работилница, на която да обсъдим със
заинтересованите страни какви са възможностите, потенциалът
и потребностите във връзка с това доколко дигиталната трансформация може да послужи като средство за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от другите сектори.

Дигиталната трансформация - това е мащабната промяна на бизнес и организационни дейности, процеси, компетенции и модели, за да се използват напълно промените и възможностите на различните цифрови технологии и тяхното ускоряващо въздействие върху обществото и икономиката по стратегически начин.

България, както и варненският регион, не успява да се възползва в максимална степен от сравнителните предимства от дигитализацията, макар и да има сериозни постижения в сектора на дигиталната икономика. Възприемането на цифровите технологии от страна на предприятията в България става бавно. През 2018 г. броят на цифровизираните предприятия в България е сред най-ниските в ЕС.

За да се стимулира темпото на цифровата трансформация на икономиката на град Варна, едно от решенията е да се насърчи диалога между местните дигитални компании и местните компании от недигиталния бизнес, за да се изградят партньорства и обмен на услуги.

Каним ви на кратка среща-работилница за обмен на идеи и нетуъркинг, за да обсъдим какво е търсенето и предлагането на дигитални услуги и продукти във Варна, за да засилим диалога между дигиталния бизнес и нискотехнологичния местен бизнес – решенията са тук, нека ги покажем!

Дигитализацията – местните решения
Приоритет на всяка организация е да процъфтява в цифровата икономика. Успехът в миналото не гарантира релевантност в бъдеще. Новите технологии като изкуствен интелект, роботика и интелигентни свързани устройства (IoT) ще изместят вековните професии. Лидерите, които могат да използват новите възможности в цифровата икономика и да създадат гъвкав иновационен бизнес, ще спечелят. Тези, които пренебрегват промяната, ще изостанат.

Стратегията за дигитализация е източникът за създаване на ново конкурентно предимство. Обучените хора и културата на иновациите ще я поддържат. Как да срещнем търсенето на дигитални предимства от страна на нискотехнологичните традиционни бизнеси с предлаганото от страна на водещите дигитални фирми на Варна е целта на тази работилница.

За да направим кратката среща полезна и ефективна, Ви молим да отговорите на един от двата въпросника за компании относно дигитализацията на бизнеса – за компании от недигитални сектори или за компании от дигиталния сектор (5 минути на въпросник).
Готови ли сте ?
Ако сте компания от недигитални традиционни сектори, готови ли сте за дигиталната промяна на бизнеса?

Оценихте ли възможностите ?
Колко дигитализиран е Вашият бизнес?
Имате ли стратегия за промяна
Какво е дигитална информация?
Какви са основите на ефективната
Дигитализация?

Какво е успешната
Стратегия за дигитализация?

Ако сте доставчици на
дигитални услуги от Варна, какво предлагате?

Софтуерни продукти
Облачни услуги и Big data
IoT
Консултации за цифровизация (IT системи, IT стратегии и др.)

Изкуствен интелект и Роботика
Комуникационни решения (4G, 5G,Wifi, FTTH, Satellite,др.)
Дигитален маркетинг, дигитални умения
Виртуална реалност/добавена реалност
Киберсигурност
Първа сесия (20 мин.)
Какво е дигиталната трансформация?
Каква е регионалната ситуация в България и региона по отношение на дигитализацията?
Кои са предизвикателствата пред нискотехнологичните индустрии и как може да им се отговори на местно ниво?
1 презентация 5 мин., 2 обобщения на въпросници
Втора сесия (20 мин.)
Четвърта сесия (20 мин.)
Трета сесия (20 мин.)
Как се оценява дигиталната „зрялост" на една компания? Инструменти за самооценка.
Какво предлагат като продукти и услуги местните дигитални компании?
Как и откъде да започне една нискотехнологична компания да планира дигитализацията си за дългосрочен успех?
1 инструмент, 2 презентации, 3 примера
Какво предлага дигитализацията на нискотехнологичните отрасли?
Какво предлагат като продукти и услуги местните дигитални компании?
2 презентации по 5 мин., дискусия
Нетуъркинг между представители на дигитални и недигитални компании
Закриване и обобщение
Дневен ред
Очаквани резултати
Подобрено разбиране за предлагането

Кой какво предлага и търси
Нови отношения за сътрудничество
Идеи и връзки
Разбиране какво е дигиталната трансформация
Ползи за нискотехнологичните местни отрасли
Опознаване на различни сектори и техните нужди
Запознаване с възможностите на дигитализацията
Преглед на това какво се търси и какво се предлага
Запознаване с инструменти за дигитална зрялост
Обсъждане на общи проблеми за дигитализацията
Нетуъркинг между различни сектори
Регистрирай се за участие
E-mail
Име
Телефон
Компания/ Организация
*Участието е безплатно, но е необходимо да се заяви интерес.
Контакти:
Ръководител на проекта
Силвия Щумпф
silvia.stumpf@vba.bg

0887389999

Старши експерт
Борис Кръстев
boris.krastev@vba.bg

0886817848
DEVISE е проект, финансиран от ЕС по Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020, който има за цел да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени 10 европейски региона, за да отключи и да използва потенциала на дигиталните технологични компании да повишат конкурентоспособността на други компании от
секторите, включени в съответните регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3).
Можете на научите повече за проекта, като посетите страницата на ДИВАЙС.

(https://www.interregeurope.eu/devise/)
Като част от проектните дейности Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално
ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите,
принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална
трансформация.

We use cookies to provide the best site experience.
Ok, don't show again
Close
Made on
Tilda